query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row while($row = $result->fetch_assoc()) { $id=$row["id"]; } } else { echo "0 results"; } //echo "id laatste record is : " . $id; //stel variabelen in error_reporting(0); $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; date_default_timezone_set('Europe/Amsterdam'); $aanmeld_datum = date("Y-m-d H:i:s"); // query opstellen $sql2 = "UPDATE tbl_users SET aanmeld_datum = '$aanmeld_datum' WHERE id = '$id'"; // query uitvoeren if (mysqli_query($mysqli, $sql2)) { echo "aanmeld_datum Succesvol bijgewerkt"; } mysqli_close($mysqli); // Terug naar overzicht header("Location: https://www.tdekkers.nl"); ?>

tijd - tdekkers

Villa
Ga naar de inhoud

tijd

ponykamp
Hier wordt de tijd mee geregistreerd van inschrijven.
Call 888-1234-56-789
Made with WebSite X5
Terug naar de inhoud